25 мар 2015 ... Аль-Газали – один из величайших ученых исламской мысли. Газали – философ, богослов, правовед, один из наиболее авторитетных учителей, входящих в число основателей суфизма. Для большинства мусульман Газали – пример муджаддида – обновителя ислама. Появившись во время ...

  islam-today.ru

12 апр 2014 ... В этот период И. А. познакомился с трудами классиков мусульм. мистицизма аль-Мухасиби (ум. в 857), ас-Сулами (ум. в 1021), аль-Кушайри (ум. в 1072), аль-Газали (ум. в 1111), с сочинениями суфиев Ибн аль-Арифа (ум. в 1141), Ибн Барраджана (убит в 1141) и Ибн Масарры из Кордовы ...

  www.pravenc.ru

Абу Хами́д Муха́ммад ибн Муха́ммад аль-Газали́ ат-Туси́ (араб. ابو حامد محمد بن محمد الغزالى , Абу Ха́мид Муха́ммад ибн Муха́ммад аль-Газа́ли; 1058(1058), Тус — 19 декабря 1111, Тус) — исламский богослов, правовед, философ и мистик, родом из области Хорасан в Персии (современный Иран). Один из ...

  ru.wikipedia.org

26 дек 2016 ... Жалпы даналыққа деген құрмет, бақытты іздеудің жолдарын анықтау сонау әл-Фараби заманынан бері түркілік әлемде ортағасырлық рухани бағдар ...... Аль-Газали. 2002. 'Элексир счастья'. Санкт-Петербург, Центр « Петербургское востоковедение», 321 с. Бердяев, Н. 1989. 'Философия ...

  issuu.com

2 авг 2016 ... Сіздерді Философия, саясаттану және дінтану институтының «Әл-Фараби» философиялық-саясаттанулық және рухани-танымдық журналының құрылғанына және ғылым саласында жемісті еңбек еткеніне 10 жыл толуымен құттықтаймын. Журнал беттерінде философияның ...

  issuu.com

ЭЛ-ФАРАБИ атындагы КАЗАК УЛТТЫК УНИВЕРСИТЕТ! ЕЫЛЫМИ К1ТАПХАНА. БАИТЕНОВА .... эл-Фараби атындаты Кдз¥У-де философия жэне дштану кафед- расында дштану мамандарын даярлау ...... философиясы, эл-Газали философиясы, онда жан-жакты жетш ген адам деп дэстурл1 турде эдептшк ...

  elibrary.kaznu.kz

Мухйидди́н Абу́ Абдулла́х Муха́ммад ибн Али́ аль-Андалу́си (араб. محي الدين محمد ابن علي ابن محمد ابن عربي الحاتمي الطائي الأندلسي , 28 июля 1165, Мурсия — 10 ноября 1240, Дамаск) — исламский богослов из Мусульманской Испании, крупнейший представитель и теоретик суфизма. Получил прозвание ...

  ru.wikipedia.org

3. - 99-103 б. 571. Сандыбаев, Ж. Эл-Фараби мен эл-Газали ьпм- дер1ндег1 адам концепциясы / Ж. Сандыбаев // Кдзак, философиясы: онтологиялык, кезк,арастар тарихы: хальщаралык, гылыми конф. материалдары. - Алматы,. 2006. - 2-бол1м. - 100-106 б. 572. Сандыбаев, Ж. Эл-Фараби мен эл- Газалидщ.

  elibrary.kaznu.kz

27 сен 2016 ... ФИЛОСОФИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ПРОБЛЕМНОСТЬ ТРАДИЦИЙ И ИННОВАЦИЙ. Хабибуллина З. ... Ислам және плюрализм: әл- Матуриди идеялары не ұсынады? ...... уки, мистицизма – аль-Газали, Руми, Ибн Араби, аль-Фараби, Х.А. Яссави,. Августин, Франциск ...

  iph.kz

2 авг 2016 ... Түйін Құрманғалиева Ғ. Қазіргі Қазақстанның социогуманитарлық дамуы: әл- Фарабидің зияткерлік даму тұжырымдамасының рухани-адамгершілік әлеуеті Мақалада Әбу Насыр әл-Фарабидің зерде жайлы ілімі мен зияткерлік даму тұжырымдамасында қорытылған философиялық ...

  issuu.com

Философияның келесі бір көрнекті ойшылы Әбу Хамид Мухаммед әл-Ғазали Еуропада туып-өсіп өмір сүрмеді демесе, осы аймақтарда кең мәлім болған адам.

  bookmate.com

Философияның көрнекті ойшылы Әбу Хамид Мұхаммед әл-Ғазали Европада туып-өсіп өмір сүрмеді демесе осы аймақтарда кең атақ болған адам.

  bigox.kz

Айдаров Ш., Әл-Ғазали еңбектеріндегі этика философиясы / Ш. Айдаров//Ақиқат.

  lib.kaznmu.kz

Әл-Ғазали философиясы реферат №1579. Жоспар Кіріспе 3 I тарау. Әл-Ғазалидің философиялық еңбектері жайлы 5 II тарау.

  www.topreferat.com

Әл - Ғазали Ибн Мухаммед (1059 – 1111ж.ж.) – ислам дінін зерттеуші ғалым, философ. Оның эстетикалық көзқарасы мінез-құлық философиясымен байланысты.

  StudFiles.net

4. Әл Кинди және әл Ғазали философиясы. 5. «Таза агайындардың » әлеуметтік көзқарастары. Теологияның негізгі қағидалары: 1) әлеуметтік статусының қандай еке-ніне қарамастан...

  referattar.kazaksha.info

II Ислам философиясы әл-Ғазали, Ибн Рушд пікірталасы. Әл-Ғазалидің сопылық дүниетанымы. Ибн Рушдтің Қос ақиқат принципі.

  stud.kz

4 әл-Ғазали. 5 Дерек көздер. Мұсылман әлемінің философиясы[өңдеу].

  kk.wikipedia.org

67. Әл Газалидің философиясы. Философияның көрнекті ойшылы Әбу Хамид Мұхаммед әл-Ғазали Европада туып-өсіп өмір сүрмеді демесе осы аймақтарда кең атақ болған адам.

  megapredmet.ru

Новости Науки: