2 авг 2016 ... Түйін Құрманғалиева Ғ. Қазіргі Қазақстанның социогуманитарлық дамуы: әл- Фарабидің зияткерлік даму тұжырымдамасының рухани-адамгершілік әлеуеті Мақалада Әбу Насыр әл-Фарабидің зерде жайлы ілімі мен зияткерлік даму тұжырымдамасында қорытылған философиялық ...

  issuu.com

ЭЛ-ФАРАБИ атындагы КАЗАК УЛТТЫК УНИВЕРСИТЕТ! ЕЫЛЫМИ К1ТАПХАНА. БАИТЕНОВА .... эл-Фараби атындаты Кдз¥У-де философия жэне дштану кафед- расында дштану мамандарын даярлау ...... философиясы, эл-Газали философиясы, онда жан-жакты жетш ген адам деп дэстурл1 турде эдептшк ...

  elibrary.kaznu.kz

2 авг 2016 ... Сіздерді Философия, саясаттану және дінтану институтының «Әл-Фараби» философиялық-саясаттанулық және рухани-танымдық журналының құрылғанына және ғылым саласында жемісті еңбек еткеніне 10 жыл толуымен құттықтаймын. Журнал беттерінде философияның ...

  issuu.com

26 дек 2016 ... Жалпы даналыққа деген құрмет, бақытты іздеудің жолдарын анықтау сонау әл-Фараби заманынан бері түркілік әлемде ортағасырлық рухани бағдар ...... Аль-Газали. 2002. 'Элексир счастья'. Санкт-Петербург, Центр « Петербургское востоковедение», 321 с. Бердяев, Н. 1989. 'Философия ...

  issuu.com

27 сен 2016 ... ФИЛОСОФИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ПРОБЛЕМНОСТЬ ТРАДИЦИЙ И ИННОВАЦИЙ. Хабибуллина З. ... Ислам және плюрализм: әл- Матуриди идеялары не ұсынады? ...... уки, мистицизма – аль-Газали, Руми, Ибн Араби, аль-Фараби, Х.А. Яссави,. Августин, Франциск ...

  iph.kz

12 апр 2014 ... В этот период И. А. познакомился с трудами классиков мусульм. мистицизма аль-Мухасиби (ум. в 857), ас-Сулами (ум. в 1021), аль-Кушайри (ум. в 1072), аль-Газали (ум. в 1111), с сочинениями суфиев Ибн аль-Арифа (ум. в 1141), Ибн Барраджана (убит в 1141) и Ибн Масарры из Кордовы ...

  www.pravenc.ru

3. - 99-103 б. 571. Сандыбаев, Ж. Эл-Фараби мен эл-Газали ьпм- дер1ндег1 адам концепциясы / Ж. Сандыбаев // Кдзак, философиясы: онтологиялык, кезк,арастар тарихы: хальщаралык, гылыми конф. материалдары. - Алматы,. 2006. - 2-бол1м. - 100-106 б. 572. Сандыбаев, Ж. Эл-Фараби мен эл- Газалидщ.

  elibrary.kaznu.kz

Абу Хами́д Муха́ммад ибн Муха́ммад аль-Газали́ ат-Туси́ (араб. ابو حامد محمد بن محمد الغزالى , Абу Ха́мид Муха́ммад ибн Муха́ммад аль-Газа́ли; 1058(1058), Тус — 19 декабря 1111, Тус) — исламский богослов, правовед, философ и мистик, родом из области Хорасан в Персии (современный Иран). Один из ...

  ru.wikipedia.org

Мухйидди́н Абу́ Абдулла́х Муха́ммад ибн Али́ аль-Андалу́си (араб. محي الدين محمد ابن علي ابن محمد ابن عربي الحاتمي الطائي الأندلسي , 28 июля 1165, Мурсия — 10 ноября 1240, Дамаск) — исламский богослов из Мусульманской Испании, крупнейший представитель и теоретик суфизма. Получил прозвание ...

  ru.wikipedia.org

25 мар 2015 ... Аль-Газали – один из величайших ученых исламской мысли. Газали – философ, богослов, правовед, один из наиболее авторитетных учителей, входящих в число основателей суфизма. Для большинства мусульман Газали – пример муджаддида – обновителя ислама. Появившись во время ...

  islam-today.ru

Әл - Ғазали Ибн Мухаммед (1059 – 1111ж.ж.) – ислам дінін зерттеуші ғалым, философ. Оның эстетикалық көзқарасы мінез-құлық философиясымен байланысты.

  StudFiles.net

4 әл-Ғазали. 5 Дерек көздер. Мұсылман әлемінің философиясы[өңдеу].

  kk.wikipedia.org

Философияның келесі бір көрнекті ойшылы Әбу Хамид Мухаммед әл-Ғазали Еуропада туып-өсіп өмір сүрмеді демесе, осы аймақтарда кең мәлім болған адам.

  bookmate.com

4. Әл Кинди және әл Ғазали философиясы. 5. «Таза агайындардың » әлеуметтік көзқарастары. Теологияның негізгі қағидалары: 1) әлеуметтік статусының қандай еке-ніне қарамастан...

  referattar.kazaksha.info

Философияның көрнекті ойшылы Әбу Хамид Мұхаммед әл-Ғазали Европада туып-өсіп өмір сүрмеді демесе осы аймақтарда кең атақ болған адам.

  bigox.kz

II Ислам философиясы әл-Ғазали, Ибн Рушд пікірталасы. Әл-Ғазалидің сопылық дүниетанымы. Ибн Рушдтің Қос ақиқат принципі.

  stud.kz

Әл-Ғазали философиясы реферат №1579. Жоспар Кіріспе 3 I тарау. Әл-Ғазалидің философиялық еңбектері жайлы 5 II тарау.

  www.topreferat.com

67. Әл Газалидің философиясы. Философияның көрнекті ойшылы Әбу Хамид Мұхаммед әл-Ғазали Европада туып-өсіп өмір сүрмеді демесе осы аймақтарда кең атақ болған адам.

  megapredmet.ru

Айдаров Ш., Әл-Ғазали еңбектеріндегі этика философиясы / Ш. Айдаров//Ақиқат.

  lib.kaznmu.kz

Новости Науки: